KONTAKT
Slovensko panevropsko gibanje
Prešernov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik:
Mag. Laris Gaiser

Tel: +386(0)1 251 05 59
Fax: +386(0)1 421 06 49
E-pošta: info@panevropa.si

Uradne ure:
ponedeljek 18.00 – 20.00

Pišite nam!

Pristopna izjava


International Paneuropean Union
 

 

SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
IN NECESSARIIS UNITAS | IN DUBIIS LIBERTAS | IN OMNIBUS CARITAS
40 LET SMRTI IDEJNEGA OČETA PANEVROPSKEGA GIBANJA

Danes mineva 40 let od smrti idejnega očeta panevropskega gibanja, Richarda N. Coudenhove-Kalergija, sina avstrijskega diplomata in japonske matere. Bil je avstrijski politik, geopolitik in filozof. Coudenhove-Kalergi se je rodil 16. novembra 1894 in umrl 27. julija 1972. Svoje življenje je posvetil iskanju odgovora na to, kako združiti vse evropske narode in tako zagotoviti prihodnost Evrope. Ob tem je potrebno poudariti nekaj njegovih ključnih misli, ki jih lahko na kratko imenujemo Panevropa.

Na podlagi dogajanj iz I. svetovne vojne je ugotovil, da je edina mogoča prihodnost Evrope v združevanju in ne razdruževanju, sovraštvu med narodi in vojnah. Zato je leta 1923 napisal knjigo z naslovom »Pan-Europa«, v katerem vse evropske narode poziva združitvi in sobivanju. Tako se je rodila Panevropska ideja, leta 1926 pa so na prvem kongresu na Dunaju ustanovili panevropsko organizacijo, ki velja za prvo evropsko organizacijo, katere cilj je bila združena Evropa. Eno njegovih ključnih vprašanj tedaj je bilo, »Ali lahko Evropa v svoji politični in gospodarski razcepljenosti ohrani svoj mir in svojo samostojnost nasproti vzpenjajočim se izvenevropskim silam, ali pa je prisiljena, da se za rešitev svoje eksistence organizira v zvezo držav?« Današnja Evropska unija je le delni odgovor na to vprašanje, saj še vedno ni povsem združena oziroma ne zajema vseh evropskih narodov. Poleg tega pa sta globalna finančna in gospodarska kriza razkrili tudi druge šibkosti Evropske unije, ki jasno kažejo, da evropske države še vedno niso pripravljene razmišljati kot eno temveč kot posamezne samostojne enote. To pa nas vse skupaj potiska v senco novih vzhajajočih svetovnih velesil oziroma tja, kjer je Coudenhove-Kalerghi videl največjo grožnjo evropskemu kontinentu.

Mogoče je panevropa utopična ideja, vendar pa nas zgodovina uči, da so ravno majhne utopične ideje velikokrat postale realnost. Kot je zapisal v svojem eseju: »Dokler verjamejo v Panevropo tisoči, je utopija; šele ko vanjo verjamejo milijoni, je politični program; kakor hitro vanjo verjame sto milijonov, je uresničena.« Pri doseganju zastavljenega cilja je največ stavil ravno na mlade, ki predstavljajo bazen novih idej in so hkrati gonilo sveta. Vendar le skupaj lahko dosežemo panevropsko idejo in izpolnimo naše evropsko poslanstvo.

©2005 Slovensko panevropsko gibanje; Zadnja sprememba: 06.09.2012 by INFO.SI