KONTAKT 
Slovensko panevropsko gibanje
Prešernov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik:
Mag. Laris Gaiser

Tel: +386(0)1 251 05 59
Fax: +386(0)1 421 06 49
E-pošta: info@panevropa.si

Uradne ure:
ponedeljek 18.00 – 20.00

Pišite nam!

Pristopna izjava

International Paneuropean Union

 

SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
IN NECESSARIIS UNITAS | IN DUBIIS LIBERTAS | IN OMNIBUS CARITAS
SPOROČILO ZA JAVNOST
Martin Schulz se je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu sestal z Larisom Gaiserjem
Martin Schulz, predsednik Evropskega parlamenta, se je ob robu zasedanja generalne skupščine Panevropske unije v Evropskem parlamentu v Strasbourgu srečal s predsednikom Slovenskega panevropskega gibanja mag. Larisom Gaiserjem. Oba delita enake poglede na izvor aktualne gospodarske, finančne in politične krize, na katero politični predstavniki stare celine niso znali odgovoriti zaradi pomanjkanja pripravljenosti, razumevanja in vizije. Tako Schulz kot Gaiser menita, da je potrebno omejiti finančne špekulacije v evropskem in širšem mednarodnem okolju ter zagotoviti, da Evropa ohrani vodilno vlogo v svetovnem gospodarstvu. V želji po iskanju skupnih, za Evropsko unijo nujno potrebnih rešitev in dobrem bodočem sodelovanju je Laris Gaiser povabil Martina Schulza na obisk v Slovenijo, ki ga je ta sprejel z naklonjenostjo.

Rocco Buttiglione in Laris Gaiser o odprtih vprašanjih med Slovenijo in Italijo
Laris Gaiser se je v Scharrachbergheimu (Alzacija, Francija) ob robu zasedanja generalne skupščine Panevropske unije sestal tudi s podpredsednikom italijanskega spodnjega doma in bivšim ministrom za evropske zadeve, Roccom Buttiglionejem, s katerim sta govorila o slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu. Strinjala sta se, da bi morala morebitna politična rešitev imeti prednost pred reševanjem po sodni poti. Ob tem je Rocco Buttiglione poudaril, da bi bila za doseg najpravičnejše rešitve v sklopu celotnega severnojadranskega prostora smotrna tudi vključitev Italije v proces. V pogovorih sta se dotaknila tudi odnosov med Slovenijo in Italijo ter vprašanja vračanja umetnin. Strinjala sta se, da je za rešitev slednjega možnih več poti. Kot eno izmed njih je Buttiglione izpostavil ustanovitev treh obmejnih muzejev, enega na slovenski strani, enega na italijanski in tretjega na hrvaški, pri čemer bi se državne zbirke izmenjavale v določenem časovnem intervalu. Buttiglione je tudi pozdravil skorajšnji obisk slovenskega premiera Janeza Janše v Republiki Italiji.

Podpredsednik hrvaške vlade o odnosih s Slovenijo
Laris Gaiser se je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu sestal tudi s podpredsednikom hrvaške vlade, Nevenom Mimico, s katerim sta govorila o nujnosti širjenja Evropske unije na Jugovzhodno Evropo in o potrebi po bodočih, novih širitvah v to za Evropsko unijo geopolitično in geostrateško zelo pomembno regijo. Hrvaška panevropska delegacija je izrazila zadovoljstvo z novim vodstvom Slovenskega panevropskega gibanja. S predsednikom Larisom Gaiserjem namreč delita mnenje glede načina nadaljnjega izboljševanja medsosedskih odnosov, ki morajo temeljiti na medsebojnem spoštovanju in razumevanju.

Makedonija prosi Slovenijo za podporo
Laris Gaiser se je prav tako sestal z ministrom za zunanje zadeve Republike Makedonije, Nikolo Poposkim. Makedonska delegacija je prosila slovensko panevropsko gibanje za pomoč in podporo Republiki Makedoniji na poti v evro-atlantske integracije. Laris Gaiser je Republiki Makedoniji obljubil pomoč po svojih najboljših močeh in s spodbujanjem aktivnega pristopa celotne Evropske unije k reševanju spora z Grčijo glede imena. Mnenje slovenske delegacije je, da je v sedanjih dozorelih okoliščinah pravi trenutek in skrajni čas, da se ta nepotrebni spor razreši.

Delegacija SPG se je sestala z več evropskimi predstavniki in delegacijami
Slovenska panevropska delegacija se poleg pogovorov z vsemi ostalimi panevropskimi delegacijami v Evropskem parlamentu v Strasbourgu sestala tudi s vodjem poslanske skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu, Josephom Daulom, predsednikom Avstrijskega panevropskega gibanja, Karlom von Habsburgom, članico parlamenta Kraljevine Švedske, Walburgo Habsburg Douglas, princem Nikolajem von Liechtensteinom. Govorili so o aktualnih političnih in gospodarskih vprašanjih, ki pestijo Evropsko unijo, slovenska delegacija pa je predstavila svojo vizijo umestitve Slovenije v mednarodnih odnosih.

Fotogalerija...

©2005 Slovensko panevropsko gibanje; Zadnja sprememba: 06.09.2012 by INFO.SI