KONTAKT 
Slovensko panevropsko gibanje
Prešernov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik:
Mag. Laris Gaiser

Tel: +386(0)1 251 05 59
Fax: +386(0)1 421 06 49
E-pošta: info@panevropa.si

Uradne ure:
ponedeljek 18.00 – 20.00

Pišite nam!

Pristopna izjava

International Paneuropean Union
 

 

SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
IN NECESSARIIS UNITAS | IN DUBIIS LIBERTAS | IN OMNIBUS CARITAS
AKTUALNO

POZIV K AKTIVNI UDELEŽBI DRŽAVLJANOV PRI OBLIKOVANJU DRUŽBE


Slovensko panevropsko gibanje pozdravlja prihajajoče predčasne volitve v upanju, da bodo pripomogle k hitrejšemu okrevanju Slovenije tako na ekonomskem in političnem kot tudi na moralno-etičnem področju. Pozdravljamo tudi številne širitve političnega prostora kot povečanje možnosti izbire državljanov, ki jih pozivamo, da svojo skrb za prihodnost naše družbe udejanjijo z aktivno udeležbo pri oblikovanju naše države. Tako aktivno sooblikovanje družbe se v tem času še posebno kaže z udeležbo na volitvah, ki so odraz volje državljanov in tako temelj demokratične ureditve države.

Panevropska ideja, je vizija, ki jo je zasnoval Richard Coudenhove-Kalergi v upanju na skupno prihodnost vseh evropskih narodov v miru in blagostanju. Ker do te vizije ne vodi le ena pot, jo zasledujejo ljudje različnih političnih profilov in nazorov. Panevropa je torej ideja, ki presega okvire političnih strank oziroma je nadstrankarska, kar je tudi lastnost Slovenskega panevropskega gibanja. To dokazuje njegovo članstvo, ki združuje ljudi različnih političnih prepričanj in pogledov, skupna pa jim predanost panevropski ideji. Tako je vsak član gibanja kot oseba svoboden in poklican, da se politično udejstvuje. Ob tem pa se Slovensko panevropsko gibanje ne opredeljuje za ali proti podpori posamezni politični opciji.

Le preko političnega pluralizma se lahko soočijo različne ideje in pristopi k reševanju problemov ter imajo volivci možnost, da za svojega predstavnika izberejo nekoga, ki bo zastopal njihove poglede. Le preko uporabe te možnosti soodločanja pa lahko načela demokracije resnično delujejo.

Ker je Slovensko panevropsko gibanje organizacija, ki se najprej zavzema za dobrobit slovenskega naroda, nato pa za sodelovanje in enakopravnost vseh narodov Evrope, pozivamo Slovenske državljane, da s svojim glasom na volitvah odgovorno prispevajo k izgradnji naše prihodnosti. Vse liste in kandidate pa pozivamo, da v svojih programih opredelijo, kako si zamišljajo mesto in vlogo Slovenije znotraj skupnosti evropskih držav in kako nameravajo to vlogo uresničiti.


V upanju na boljši jutri,

Slovensko panevropsko gibanje


Dokument (pdf, 34kB)...

                              

©2005 Slovensko panevropsko gibanje; Zadnja sprememba: 06.09.2012 by INFO.SI