KONTAKT 
Slovensko panevropsko gibanje
Prešernov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik:
Mag. Laris Gaiser

Tel: +386(0)1 251 05 59
Fax: +386(0)1 421 06 49
E-pošta: info@panevropa.si

Uradne ure:
ponedeljek 18.00 – 20.00

Pišite nam!

Pristopna izjava

International Paneuropean Union
 

 

SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
IN NECESSARIIS UNITAS | IN DUBIIS LIBERTAS | IN OMNIBUS CARITAS
 AKTUALNO


POZIV SLOVENSKEGA PANEVROPSKEGA GIBANJA STRANKAM IN MEDIJEM


Slovenija je pred volitvami v državni zbor in s tem pred analizo svoje celotne politike, kar je pravzaprav pripeljalo do predčasnih volitev. Revizija nujno terja presojo skladnosti dosedanje politike z objektivnimi okoliščinami, na katere je morala odgovarjati. Biti mora vsestranska. Slovensko panevropsko gibanje opozarja, da so dosedanje analize v veliki meri zanemarjale vpliv povezanosti slovenske politike z evropskimi integracijskimi procesi, predvsem našo vključenost v Evropsko unijo.

Evropska unija s svojo politiko in pravnim redom ustvarja za sleherno državo, njeno članico, del objektivnega okolja, ki neposredno voliva na njen zunanjepolitični in v vedno večji meri tudi na njen notranjepolitični položaj.

  • Pravni red EU določa okvire za suverenost posamezne vanjo vključene države in s tem meje za njeno zakonodajo, v določeni meri pa tudi njeno upravno neodvisnost.
  • Monetarna politika, ki je v rokah EU, je v celoti odpravila samostojnost odločanja članic na tem področju. Vedno močnejše so zahteve tudi po fiskalni integraciji.
  • Skupni trg, prost pretok blaga in storitev ter svoboda gibanja in naseljevanja izpostavljajo vse države zahtevam skupne politike, ki ne dovoljuje zapiranja trga posamezni državi, kadar se njeni interesi ne prekrivajo z interesi celote.

Slovenija lahko te objektivne okoliščine s svojim članstvom v EU delno sooblikuje, ne da se jim samo pasivno podreja. V vsakem primeru se mora do njih opredeljevati in jih vključevati v okvir svoje nacionalne politike. Pri tem ji lahko koristijo tudi njene izkušnje iz pretekle vključenosti v večnacionalne države.

Slovensko panevropsko gibanje poziva vse stranke, da se opredelijo glede konkretnih evropskih vprašanj in spregovorijo tudi o umestitvi Slovenije v širši evropski prostor.

Od medijev pa pričakujemo, da pozornost javnosti usmerijo v razumevanje ključnega pomena teh vprašanj za našo prihodnost. Pri tem naj se ne omejujejo na ekonomsko krizo Evrope, ampak poskušajo razjasniti tudi druge vidike evropskega sobivanja.


Slovensko panevropsko gibanje
www.panevropa.si
info@panevropa.si

Dokument (pdf, 33kB)...                              

©2005 Slovensko panevropsko gibanje; Zadnja sprememba: 06.09.2012 by INFO.SI