KONTAKT
Dohodnina
Slovensko panevropsko gibanje
Prešernov trg 2
1000 Ljubljana
Slovenija

Predsednik:
Mag. Laris Gaiser

Tel: +386(0)1 251 05 59
Fax: +386(0)1 421 06 49
E-pošta: info@panevropa.si

Uradne ure:
četrtek 18.00 – 20.00

Pišite nam!


International Paneuropean Union

 

SLOVENSKO PANEVROPSKO GIBANJE
IN NECESSARIIS UNITAS | IN DUBIIS LIBERTAS | IN OMNIBUS CARITAS
Domov | Srečanja | Referati | O gibanju | Regionalni odbori | Arhiv
O GIBANJU
Zgodovina panevropske ideje

Panevropa je najstarejša organizacija, ki poziva k združitvi evropskih držav. Panevropska ideja se je izoblikovala leta 1922, ko je Richard  Coudenhove Kalergi (avstrijski politik, diplomat in filozof) napisal panevropski manifest, v katerem je pozval vse evropske države k miroljubnim medsebojnim odnosom in k začetku združevanja, leto kasneje pa je svoje videnje dodatno razširil in argumentiral v samostojni knjigi. Zamisel o združeni Evropi (panevropska ideja) se je tako rodila kot odgovor na prvo svetovno vojno ob ugotovitvi, da je ta s svojim materialnim in duhovnim razdejanjem pripeljala Evropo na rob propada, in ob spoznanju, da je ta vojna posledica nacionalnega egoizma, ki bo nujno pripeljal do novih katastrof svetovnih razsežnosti. Na veliko žalost so se napovedi o novi (drugi) svetovni vojni uresničile. Kalergi je sprevidel, da Evropa v novem svetovnem političnem redu ne bo mogla preživeti, če bo še naprej razdeljena na posamezne države. Zato je v svojem manifestu zapisal: »/…/ v Evropi vladajo mednarodna anarhija, nasilje močnejšega nad šibkejšim, latentno vojno stanje, gospodarska razcepljenost, politične intrige. /…/ Obraz Evrope je obrnjen nazaj namesto naprej.« Združevanje v eno evropsko entiteto je videl kot nujnost, če želi Evropa ostati še naprej ena najpomembnejših svetovnih regij. Njegovo ključno panevropsko vprašanje se je glasilo, ali lahko Evropa v svoji politični in gospodarski razcepljenosti ohrani svoj mir in svojo samostojnost nasproti vzpenjajočim se izvenevropskim svetovnim silam ali pa je prisiljena, da se za rešitev svoje eksistence organizira v zvezo držav. Kalergijeva ideja je dobila prve realpolitične aplikacije po koncu druge svetovne vojne. Čeprav Evropa z današnjo Evropsko unijo deloma ubira pravo pot, da uresniči panevropsko idejo, jo do izpolnitve čaka še nekaj ključnih korakov, napredek pa ovirajo tudi številne stranpoti.  

Kalergi je v svojem panevropskem manifestu posebej izpostavil pereči problem nacionalnega egoizma, ki je tlel na evropskih tleh in je privedel do druge svetovne vojne. Načine, kako nacionalni egoizem onemogočiti, je videl predvsem v:  

 • institucionalni preureditvi Evrope v novo skupnost, ki bo temeljila na sodelovanju in enakopravnosti vseh njenih narodov,
 • ustvarjanju nove paradigme mednarodnega sodelovanja temelječe na spoznanju, da politika, ki upošteva samo racionalnost nacionalnega interesa brez upoštevanja enakih interesov drugih, pripelje v mednarodnih odnosih do negacije racionalnosti in s tem v katastrofe, ki ob današnjih tehničnih sredstvih lahko ogrozijo sam obstoj človeštva.  

Mogoče se dozdeva, da je panevropska ideja zgolj utopija ali še ena tistih idej, ki je obsojena, da ostane le na papirju. Vendar je Kalergi tudi na to ponudil odgovor: »/…/ vsako veliko zgodovinsko dogajanje se je začelo kot utopija in končalo kot realnost. /…/ Dokler verjamejo v Panevropo tisoči, je utopija; šele ko vanjo verjamejo milijoni, je politični program; kakor hitro vanjo verjame sto milijonov, je uresničena.«          

O Slovenskem panevropskem gibanju  

Slovensko panevropsko gibanje (SPG) je nevladna organizacija, ki med Slovenci goji in širi idejo o združeni Evropi in se zavzema za njeno uresničevanje. Vključeno je v Mednarodno panevropsko unijo, ki z istim namenom povezuje enaka oziroma podobna gibanja širom Evrope.

Slovenci smo s svojimi predstavniki sodelovali že na ustanovnem kongresu Panevrope na Dunaju leta 1926, kjer je delegacijo vodil dr. Anton Korošec. V kraljevini Jugoslaviji je imela Slovenija svoj nacionalni odbor Panevrope, z nacistično zasedbo Slovenije pa je bila dejavnost Panevrope na slovenskih tleh prekinjena in prepovedana vse do osamosvojitve Slovenije leta 1991, ko je bila ideja obnovljena kot Slovensko panevropsko gibanje.

Od ponovne ustanovitve je SPG postalo prepoznavna in pomembna nevladna organizacija na področju zunanjih odnosov, predvsem pri zadevah Evropske unije in transatlantskih povezav. Aktivno smo se vključili v razprave o vstopu Slovenije v zvezo NATO in Evropsko unijo, izrazili mnenje o nasledstvenih vprašanjih, vprašanjih odnosov s sosednimi državami in podpirali razvoj slovenskih narodnih manjših. SPG tako podpira slovenske državne interese, spodbuja slovensko kulturno identiteto in se zavzema za državotvorno delovanje politike.

Delovanje SPG zaznamujejo tudi odmevne okrogle mize in srečanja z gosti, ki jih prirejamo večkrat letno. Na njih so sodelovali ne le slovenski temveč tudi ugledni mednarodni politiki, gospodarstveniki in akademiki. Vrh mednarodnega udejstvovanja predstavljajo mednarodne konference, na katerih sodelujejo vse generacije iz celotne Evrope. Njihov namen je razpravljati o aktualnih mednarodnih vprašanjih, ki neposredno zadevajo Slovenijo, Evropsko unijo in širšo mednarodno skupnost.

Poleg priprave lastnih dogodkov se redno udeležujemo tudi dogodkov, ki jih organizirajo druge panevropske organizacije. Tako smo močno vpeti v mednarodno mrežo in njeno delovanje, s čimer prispevamo k izmenjavi mnenj in vizij ter združujemo različne poglede na raznovrstne teme, kar lahko pomaga tudi pri konkretnem soočanju z različnimi problematikami.

Bibliografija

V sklopu delovanja SPG smo izdali tudi vrsto knjig in zbornikov. Njihove teme se dotikajo predvsem izzivov Slovenije in prihodnosti Evropske unije. Izdali smo naslednje publikacije (po kronološkem zapisu):  

  
1996 Slovenija in evropski izzivi
2000 Panevropa
2000 Slovenija in evropski izzivi 2
2000 Slovenija in evropski izzivi 3
2001 Desetletje slovenskega panevropskega gibanja
2001 Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu: slovenska parlamentarna politika v Habsburški monarhiji 1897–1914
2002 Slovenija in evropski izzivi
2006 Studia Paneuropea I
2008 Studia Paneuropea II
     
Ne le SPG temveč tudi njegovi člani so izjemno pisateljsko aktivni. Izpod njihovih peres so nastale naslednje knjige (da omenimo le nekatere najnovejše):  

 1. mag. Laris Gaiser
  - Geopolitika: dinamika mednarodne politike v XXI. stoletju (2010)
   
 2. prof. dr. France Bučar
  - Na novih razpotjih (2006)
  - Rojstvo države (2007)
  - Slovenci in prihodnost (2009)
  - Čas velikih sprememb (2011)
  - Temelji naše državnosti (2012)
   
 3. prof. dr. Peter Zimmermann
  - Generalmajor Friderik Širca: vojaška biografija (2012)
   
 4. dr. Andrej Rahten
  - Od Habsburške monarhije do panevropske unije (2009)
  - Izidor Cankar: diplomat dveh Jugoslavij (2009)
  - Od Svete alianse do Združenih narodov: svet in politika velesil 1815–1945 (2010)    

©2005 Slovensko panevropsko gibanje; Zadnja sprememba: 25.09.2012 by INFO.SI