Strinjam se, da Slovensko panevropsko gibanje hrani in uporablja vaš elektronski naslov za informiranje in druge namene, povezane z obveščanjem o naših dejavnostih. Slovensko panevropsko gibanje bo z osebnimi podatki upravljalo v skladu z evropsko Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in načeli odgovornega ravnanja.