Slovensko panevropsko gibanje je 13. 12. 2012 organiziralo božično-novoletno srečanje z gostom, na katerem smo govorili o konceptu prava in pravičnosti, ureditvi tega področja v teoriji in praksi ter praksi spoštovanja in uporabe obeh v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi državami.

Dr. Matej Avbelj je v svoji predstavitvi izpostavil pomen različnih pristopov do konceptov prava in pravičnosti v današnji družbi. Pri sami razlagi je potrebno upoštevati, ali se osredotočamo na strogo pravni (srednjeevropski) ali na sociološki vidik prava. Ker pravo ustvarjamo ljudje, je v povezavi s pojmom pravičnosti relevanten predvsem sociološki vidik, saj prava ne obravnava kot samostojen in hermetičen sistem. Po tem pristopu do prava, kot je večkrat poudaril dr. Avbelj, je pravo toliko kakovostno, kolikor so kakovostni ljudje, ki pravo ustvarjajo, oziroma z drugimi besedami je pravo toliko pravično, kot so pravični ljudje, ki ga ustvarjajo in uporabljalo. Pri tem pridemo še do drugih pomembnih elementov, kot sta zlasti morala in osebna integriteta.

Slovenija se na tem področju sooča z več težavami, prva pa je zagotovo ta, da želi težave reševati z vedno novimi predpisi. Na enak način se pristopa k reševanju krize, v kateri se Slovenija nahaja. Vendar kot je poudaril dr. Avbelj, to ni pravi odgovor, saj je predvsem potrebno začeti že napisane zakone in predpise uporabljati, pravilno interpretirati in na koncu spoštovati. Trenutno miselnost, ki tega ne upošteva, pa bo težko preseči, saj je celoten sistem zgrajen na več desetletnih tirnicah, ki ne dopuščajo odklonov. Preteči bo moralo še mnogo let, preden se bo v Sloveniji uveljavil drugačen način mišljenja.

Mnogo težje je primerjati različne države, kajti med njimi obstajajo velike razlike. Prva je v delitvi pravnih sistemov na anglosaksonskega in kontinentalnega. Druga velika razlika nastane v starosti oziroma zrelosti posamezne države in njenih državljanov ter v njihovem načinu uporabe prava. V zaključku je govornik izpostavil, da je pravo vedno vredno toliko, kolikor so vredni ljudje.