Slovensko panevropsko gibanje je v sodelovanju z Avstrijskim panevropskim gibanjem in Diplomatsko akademijo na Dunaju organiziralo mednarodno konferenco z naslovom Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko, ki se je začela 4. oktobra 2013 in se bo zaključila 5. oktobra 2013. Namen prvega dneva konference je bil s slavnostnimi govorniki odpreti aktualna vprašanja, ki zadevajo zunanjo politiko Evropske unije in njeno dolgoročno vizijo.

Lamberto Zannier, generalni sekretar Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), je v svojem govoru izpostavil, da je OVSE pravzaprav panevropska organizacija in še več. Poudaril je, da država sama ne more doseči ali vplivati na spremembe. Zato je potrebno sklepati koalicije in oblikovati vključujoče strategije, katerih namen je zbliževanje držav in tako ustvariti primerno okolje za razvoj ter blaginjo. Prav tako pa je potrebno krepiti institucionalno sodelovanje, kakršno vlada med OVSE in Evropsko unijo (EU).

Karl Habsburg, predsednik Avstrijskega panevropskega gibanja, je poudaril, da je potrebno v okostje evropskih institucij vdahniti dušo evropske identitete. Kajti to je edini način, s katerim se bo lahko Evropska unija približala ljudem, ljudje pa se bodo lažje poistovetili s samo (pan)evropsko idejo.

Šarunas Adomavičius, veleposlanik Ministrstva za zunanje zadeve Litve (trenutno predsedujoče Evropski uniji), je izpostavil pomen trdnega partnerstva med državami EU in državami kandidatkami za vstop v EU. K temu lahko veliko pripomorejo prav evropski državljani, saj imajo preko neposrednih volitev in drugih oblik aktivnega družbenega vključevanja (npr. državljanske pobude ali peticije) možnost izbrati tiste kandidate, ki zagovarjajo (pan)evropsko idejo. Poudaril je, da Evropska unija potrebuje še več sodelovanja, da bi lahko učinkoviteje zagotovila varno prihodnost. Evropska unija se mora truditi, da se bo razvijala v družino, kjer močnejši ne bodo iskali prevlade, ampak bodo podpirali šibkejše. Celoten govor je dostopen tukaj.

Tadej Rupel, generalni direktor direktorata za bilateralo in evropske zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, je izpostavil, da kriza ne sme biti izgovor za osredotočanje držav samo na varčevanje in omejevanje na notranje težave, temveč za krepitev solidarnosti v zunanjih odnosih. Prioritete evropskih držav bi morale biti v prvi vrsti negovanje odnosov s sosednimi državami in povezovanje v regiji. V svojem govoru je poudaril, da slovensko Ministrstvo za zunanje zadeve praznuje dan diplomacije, ko lahko državljani spoznajo delo ministrstva in se tako seznanijo z mednarodnim delovanjem svoje države. Hkrati pa je dodal, da je vključevanje državljanov in krepitev njihove vloge v zunanji politiki naloga brez konca, vendar se je potrebno vedno truditi za njeno izvajanje.

Gerhard Sailler, namestnik direktorja Diplomatske akademije na Dunaju, je v svojem govoru pozdravil vse udeležence v mestu, kjer se je rodila panevropska ideja.

Laris Gaiser, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, je poudaril, da Evropa še vedno ni odgovorila na 90 let staro vprašanje, ki ga je Richard Coudenhove-Kalergi zastavil v svojem panevropskem manifestu: kakšno usodo si želijo evropske države in evropski narodi – svetlo prihodnost na temelju solidarnosti in sodelovanja ali propad, kjer močnejši prevladujejo nad šibkejšimi. Hkrati je s tem še enkrat pokazal aktualnost panevropske ideje in potrebe po prizadevanju za njeno uresničitev.  Celoten govor je dostopen tukaj.

Fotogalerija: