V sredo, 16. oktobra 2013, je v Cekinovem gradu (Muzeju novejše zgodovine) potekala okrogla miza z naslovom »Vloga in pomen Slovenskega panevropskega gibanja in Ordo Equestris Vini Europae – Konzulata za Slovenijo v slovenskem prostoru«. Namen okrogle mize je bil predstaviti vlogo, aktivnosti in pomen obeh organizacij v slovenski družbi ter kakšen je njun prispevek pri razvoju slovenskega kulturno-družbenega prostora. Govorniki so bili predsednik Avstrijskega panevropskega gibanja, Karl von Habsburg, konzul Slovenije, senator h.c., Eques ornatus, OEVE – Konzulat za Slovenijo, Karl Recer in predsednik Slovenskega panevropskega gibanja Laris Gaiser. Pred okroglo mizo je Karla von Habsburga v Mestni hiši sprejel župan mestne občine Ljubljana, Zoran Janković.

Gaiser je izpostavil vlogo in pomen Panevropskega gibanja kot tiste civilno-družbene organizacije, ki se zavzema za povezovanje vseh evropskih narodov na temeljih pravičnosti in enakopravnosti, razpravlja o temah, pomembnih tako za Slovenijo kot Evropo, ter s tem nudi okvir za širše civilno-družbeno udejstvovanje. Slovensko panevropsko gibanje je imelo v preteklosti pomembno vlogo pri osamosvajanju, vstopu Slovenije v evro-atlantske povezave in Evropsko unijo. Njegova sedanja vloga pa je razpravljati o načinih in prihodnosti tako Slovenije kot Evropske unije, da iz trenutne krize izideta močna in kredibilna akterja v mednarodnih odnosih. S projektom z naslovom »Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko« želimo vlogo in razpravo panevropskega gibanja še okrepiti in bolj približati ljudem.

Karl Recer je predstavil viteški red, njegovo poslanstvo in aktivnosti. Kot rdečo nit je izpostavil geslo viteškega reda, ki zagovarja vrednote veselja in hkrati vrednote evropskega povezovanja in združevanja, kot so blagostanje in mir. Vino je del evropske kulturne dediščine, preko katerega se je ohranilo marsikatero evropsko kulturno izročilo in tako pomagalo k oblikovanju skupnega evropskega družbenega prostora, katerega bogat del predstavlja tudi Slovenija.

Karl von Habsburg je izrazil zaskrbljenost nad vse višjim deležem evropskih državljanov, ki dvomijo v projekt skupne Evropske unije. Zlasti v času aktualne gospodarske krize je po njegovem mnenju vse preveč tistih, ki za težave svojih držav krivijo Bruselj in ga vidijo kot razlog za vse gospodarske in druge težave. Po njegovem mnenju gre za veliko zmoto, saj bi morali evropski državljani glede na trenutne razmere spoznati, da ni druge rešitve, kakor je združevanje v še tesnejši skupnosti držav, v še tesnejši Evropski uniji. Ravno zato ima Panevropsko gibanje v svojem sloganu jasno zapisano »in necessariis unitas« – v nujnem enotnost. Trenutne evropske razmere so takšne, da od vsakega državljana in države zahtevajo enotnost, kajti le skupaj smo zmožni iziti iz krize močnejši.