Slovensko panevropsko gibanje je od 21. do 23. februarja 2014 v Ljubljani izvedlo mednarodno konferenco z naslovom Večdimenzionalnost evropske zunanje politike. Mednarodna konferenca je potekala v sklopu projekta Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko, ki je podprt s strani programa Evropske unije Evropa za državljane. Zaradi pomembnosti obravnavanih tem je konferenca v Ljubljani obenem potekala tudi pod pokroviteljstvom Evropskega parlamenta in Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Dogodka se je skupaj udeležilo preko 150 udeležencev iz 19 držav. Mednarodna konferenca je bila sestavljena iz šestih vsebinskih panelov, slavnostne otvoritve in sprejema na Mestni občini Ljubljana (MOL).

Prvi panel na temo pravnih vidikov evropske zunanje politike je potekal v petek, 21. 2. 2014. Govorniki panela so bili prof. dr. Ernest Petrič, nekdanji predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije, prof. dr. Erik Kerševan, profesor na Pravni fakulteti v Ljubljani, Bashkim Dedja,predsednik Ustavnega sodišča Albanije, in dr. Nikolaus Bachler, sodnik Ustavnega sodišča in Vrhovnega upravnega sodišča Avstrije. Govorniki so razpravljali o pravnih vidik zunanje politike EU, kako pravo usmerja delovanje zunanje politike ter obratno, kako se mora pravo prilagajati novim okoliščinam v mednarodni skupnosti.

Konferenco so slavnostno odprli Jožef Horvat, predsednik odbora za evropske zadeve Državnega zbora Republike Slovenije, Bogdan Benko, državni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, v imenu ministra Karla Erjavca (ki se zaradi nepredvidenih obveznosti dogodka ni mogel udeležiti) in Laris Gaiser, predsednik Slovenskega panevropskega gibanja, udeležence pa je nagovoril tudi Franco Frattini, nekdanji podpredsednik Evropske komisije. Preko video posnetka je udeležence konference pozdravil še podpredsednik Evropskega parlamenta Gianni Pittella. Slavnostni govorniki so poudarili, da je za razvoj evropske zunanje politike pomembna kakovostna in iskrena razprava ne le med vladami temveč tudi državljani, posebej pomembno pa je skupno nastopanje in predstavljanje interesov in pogledov EU v svetu.

Slavnostni otvoritvi je sledil sprejem na MOL-u, kjer je udeležence nagovoril ljubljanski župan Zoran Jankov. V svojem pozdravnem nagovoru je poudaril, da Evropo povezujejo v prvi vrsti ljudje, evropski državljani, ki živijo v različnih mestih. Zato so evropska mesta prav tako izjemno pomemben dejavnik in vezni člen med državami, vendar se tega premalokrat zavedamo.

Drugi dan je udeležence konference uvodoma pozdravil Boštjan Šefic, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve, ki je izpostavil pomen zavedanja sodobnih varnostnih vprašanj in potencialnih groženj, ki pretijo ne le Evropski uniji in državam, temveč tudi državljanom. Zato je poudaril pomen tesnega sodelovanja, izmenjave informacij in vzajemnega delovanja.

Na prvem panelu sobotnega dela konference z naslovom »Zunanja politika EU – novi varnostni izzivi« so sodelovali prof. dr. Damir Črnčec, profesor na Fakulteti za državne in evropske študije, dr. Luccio Caracciolo, direktor geopolitične revije LIMES, dr. Steven Blockmans, raziskovalec na Centru za evropske politične študije, in Erhard Busek, predsednik Instituta za podonavsko regijo in srednjo Evropo.

Tretji panel je bil namenjen razpravi o vlogi strateških podjetjih, ki delujejo in poslujejo v mednarodnem okolju ter so tako vselej tesno povezana z zunanjo politiko držav. O tej temi so razpravljali Peter Frankl, direktor poslovnega časnika Finance, Maša Čertalič, predstavnica Luke Koper, Nedjan Brataševec, lastnik podjetja ARC Group, Mitja Kumar, predstavnik Deloitte Slovenija, in Andrej Mjasnikov, svetovalec za gospodarska vprašanja na veleposlaništvu Ruske federacije v Sloveniji.

Četrti panel je bil namenjen razpravi o geopolitičnih vidikih evropske zunanje politike, na njem pa so spregovorili prof. dr. Alistair Shepherd, profesor na Univerzi Aberystwyth (Velika Britanija), prof. dr. Ulrich Krotz, profesor na Evropskem univerzitetnem institutu (Nemčija), prof. dr. Milan Brglez, profesor na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, in Igor Kovač, vodja slovenske pisarne Regionalnega foruma za mednarodne in strateške študije (REFORMISS).

V okviru petega panela je potekala razprava o vlogi Evropskega parlamenta in evropskih institucij ter vključevanju evropskih državljanov v proces odločanja. Na tem panelu sta nastopila evropska poslanca iz Slovenije Ivo Vajgl in Tanja Fajon, evropski poslanec Davor Ivo Stier s Hrvaške in Franco Frattini, nekdanji podpredsednik Evropske komisije. Govorniki so izpostavili nujnost večjega sodelovanja in usklajevanja med evropskimi institucijami, dviga zaupanja evropskih državljanov v evropske institucije ter večje vloge in udeležbe državljanov pri procesih odločanja.

Zadnji vsebinski panel je potekal v nedeljo, 23. 2. 2014, z naslovom »Zunanja politika EU – sodelovanje z nacionalno diplomacijo«, katerega gostje so bili nj. eks. Pieter Jan Langenberg, veleposlanik Kraljevine Nizozemske, Leon Marc, veleposlanik in generalni sekretar Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije, Adam Kettle-Williams, vodja pisarne za severno in srednjo Evropo zunanjega ministrstva Združenega kraljestva, in mag. Ana Polak Petrič, visoka predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije za nasledstvena vprašanja. Govorniki so izpostavili pomen diplomatskih in konzularnih predstavništev (tako za države kot državljane), iskanja skupnih interesov, usklajevanja različnih državnih pogledov in skupnega predstavljanja EU v svetu.

Mednarodna konferenca se je zaključila s tehničnim sestankom predstavnikov partnerjev, ki sodelujejo v projektu, kjer so bile glavne točke objava vprašalnika za pridobitev javnega mnenja o evropski zunanji politiki, organizacija nadaljnjih dogodkov in koordinacija projekta.

Govor Larisa Gaiserja lahko najdete tukaj.

Govor Jožefa Horvata lahko najdete tukaj.