Zunanja politika EU – sodelovanje z nacionalno diplomacijo

Ljubljana, 23. februar 2014, 10.00–11.30

Ana Polak Petrič s slovenskega zunanjega ministrstva je odprla nekaj ključnih izhodišč o vlogi diplomacije malih in velikih držav, diplomatov in Evropske službe za zunanje delovanje kot institucije za iskanje skupnih odločitev EU na področju zunanje politike. Izpostavila je, da se evropski diplomati trudijo na vsakem svetu, sestanku ali konferenci identificirati in doseči soglasje. Z Lizbonsko pogodbo bo ta proces olajšan, saj bodo na novo definirani medinstitucionalni odnosi. Še več, z Lizbonsko pogodbo bo hkrati okrepljena tudi vloga evropskih državljanov. Prav slednji bodo pridobili največ, saj bo okrepljena njihova vloga v procesu odločanja. Evropski državljani sicer v pretežni meri vidijo zunanjo politiko EU kot servis za zagotavljanje storitev in zaščito v nujnih primerih.

Veleposlanik Nizozemske v Sloveniji Pieter Jan Langenberg je izpostavil, da sta ustanovitev Evropske službe za zunanje delovanje in Lizbonska pogodba povečala vlogo in pomembnost delegacij EU. Delegacije EU so v vsakem primeru večje kot nacionalne, imajo na razpolago več virov in posledično več vpliva. Poleg tega so delegacije EU in njihovi predstavniki pomembni predvsem za male države, kjer si te sicer predstavništev ne bi mogle privoščiti. S tem pa pridobijo tudi evropski državljani, saj lahko koristijo storitve predstavništev EU po celem svetu. Diplomacija EU pa ima še eno pomembno poslanstvo, in sicer prenos evropskih idej – človekovih pravic, vladavine prava, miru in stabilnosti. Zaradi spreminjajoče se mednarodne skupnosti pa bo morala biti evropska diplomacija v prihodnosti bolj usmerjena v trgovinske in gospodarske zadeve.

Adam Kettle-Williams, vodja oddelka za severno in srednjo Evropo na britanskem zunanjem ministrstvu, je predstavil strukturo urada za zunanje zadeve Velike Britanije, odnos Velike Britanije do EU in poudaril tiste zadeve, ki so ključnega pomena tako za Veliko Britanijo kot za EU. Velika Britanija je pri odpiranju svojih predstavništev po svetu zelo pragmatična – trenutno so usmerjeni na vzhajajoče regije in trge, medtem ko urijo svoje diplomate predvsem na področju trženja in gospodarstva. Poudaril je, da je oddelek za sodelovanje z EU največji znotraj zunanjih zadev. Še vedno pa Velika Britanija daje največji poudarek bilateralnim odnosom (z namenom ohranjanja strateških partnerstev), kar je drugačna praksa od EU. Na koncu je izpostavil, da imajo ljudje v Veliki Britaniji trdno mnenje o EU in kaj bi EU morala delati. EU vidijo predvsem kot nosilca gospodarstva in spodbujanja gospodarske blaginje. Zato bi morala EU olajšati administrativne postopke, da bi razbremenila gospodarsko okolje in spodbudila trge. Velika Britanija ima zato posebej močno mnenje, da EU ne more vsiljevati enakih pravil za vse države. Iz tega izhaja, da je Velika Britanija večkrat videna kot tista, ki »jemlje zgolj dobre stvari«. V resnici pa je EU izredno pomemben trgovinski partner in partner v zunanji politiki.

Veleposlanik Leon Marc, namestnik generalnega sekretarja slovenskega zunanjega ministrstva, je izpostavil, da je še vedno velik razkorak med nacionalno zunanjo politiko in zunanjo politiko EU, na kar kažejo primeri Zahodnega Balkana, Libije, Bližnjega Vzhoda itd. Slovenija kot relativno nova država članica v strukturi EU zato še nima izkušenj iz javnega mnenja o razliki med nacionalno in evropsko zunanjo politiko. Na tem področju še ni bilo narejene podrobne analize. Normalno stanje je, da iskanje skupnih interesov povzroča tudi konflikte. Globalizacija bi morala v tem pogledu služiti kot skupni imenovalec za izogibanje konfliktom in iskanje skupnih interesov. V svojem govoru je izpostavil prednosti skupne diplomacije EU in predstavništev za male države, kakršna je Slovenija: boljši dostop do informacij, boljše konzularno sodelovanje za državljane, večja fleksibilnost ipd. Kot zanimivo je izpostavil, da je bilateralna diplomacija stvar preteklosti, medtem ko je multilateralna diplomacija prihodnost EU.

Video posnetek panela je dostopen na naslovu http://www.youtube.com/watch?v=CUzsyQDh5_w.