Trst, 26. april 2014, 11.00–12.15

Miroslav Polzer, generalni sekretar instituta Global Challenges (GLOCHA) iz Celovca (Avstrija) je kot moderator tretjega panela izpostavil prednosti pripadnosti narodni manjšini in hkrati opozoril na težavo, da so narodne manjšine še vedno predmet javnih polemik in političnih razprav. Poudaril je, da narodne manjšine ne bi smele biti orodje notranje politike za doseganje zunanjepolitičnih ciljev. Ne glede na preživelost koncepta politične zlorabe manjšin pa se morajo države nenehno boriti, da bi tovrstne težnje preprečevale.

Miha Kampuš, predsednik koroške platforme Unser Land, je predstavil platformo, katere cilj je spodbujati medkulturno razumevanje in približevanje manjšine večinskemu prebivalstvu v tej avstrijski pokrajini. Izpostavil je dejstvo, da so imele manjšine v preteklosti manj možnosti za udejstvovanje, saj so bile zaznamovane z vseprisotnimi negativnimi konotacijami. Platforma Unser Land tako stremi k izboljšanju podobe manjšin v glavah večinskega prebivalstva. Kampuš je izpostavil, da je danes biti pripadnik narodne manjšine predvsem prednost zaradi dvojezičnosti, ki je v Evropi zelo cenjena. Še več, dvojezičnost vodi k boljšemu razumevanju med državami in spreminjanju odnosa do manjšin. Pilotni projekt platforme tako izpostavlja, da so narodne manjšine odlična priložnost za povezovanje dveh držav (predvsem v kontekstu zunanje politike) in izjemno sredstvo za krepitev strpnosti, ki je evropska vrednota, za katero se moramo nenehno zavzemati.

Georg von Habsburg, predsednik Rdečega križa Madžarske, je izpostavil različne razlage koncepta manjšine. Ta pojem v različnih jezikih pomeni različno, kar lahko vodi do nesoglasij, zato je najbolje uporabljati besedno zvezo etnične skupine. Različne etnične skupine zagotovo igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju družbe. Vendar so na žalost še vedno uporabljene kot politično orodje, kar kaže na dejstvo, da sta stari sistem in način razmišljanja še vedno živa. To je ponazoril na primeru Rusije. Zato je za Evropo izjemnega pomena, da zaščiti etnične skupine in zagotovi izvajanje njihovih pravic, saj tudi sama temelji na različnosti. Za primer spoštovanja etničnih skupin je navedel Avstro-Ogrsko: himno cesarstva so peli v različnih jezikih, vojska je bila sestavljena iz različnih narodnosti ipd. Manjšine je tako najbolje zaščiti z zakoni, vendar morajo države jamčiti za njihovo izvajanje. Ravno zato so manjšine še vedno izjemno pomemben dejavnik v zunanji politiki EU.