Trst, 25. april 2014, 16.00–17.30

Rainhard Kloucek, generalni sekretar Avstrijskega panevropskega gibanja, je uvodoma izpostavil, da se mora EU začeti zavedati, da ni izoliran kontinent, temveč da je obdan s sosednimi regijami, ki so različno stabilne in predstavljajo različne izzive. Na vzhodu imamo nemirno Ukrajino, na jugu se EU sooča z nestabilno evro-sredozemsko regijo, medtem ko Jugovzhodna Evropa ostaja predmet v labirintu številnih razprav o morebitni širitvi. EU se pri naslavljanju sosedskih in širitvenih izzivov sooča s pomanjkanjem jasne strategije in vizije in z odsotnostjo pravega skupnega zunanjepolitičnega delovanja.

Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea, je izpostavil pomen dobrega sodelovanja med EU in sosedskimi regijami predvsem na področju izobraževanja in raziskav. EU še vedno ni izkoristila polnega potenciala, ki ji ga na tem področju ponujajo sosedske regije. Kot primer je navedel medregionalno sodelovanje in povezovanje univerz, ki segajo preko meja EU. V sosednjih regijah vidi priložnost za medsebojno bogatenje in poglabljanje dialoga. EU bi več pozornosti sosednjim regijam morala posvetiti tudi iz bolj ključnih razlogov, kot so varnost, stabilnost in gospodarska uspešnost. Vzhodna in Jugovzhodna Evropa ter evro-sredozemska regija postavljajo EU pred določene izzive, s katerimi se bo morala spoprijeti in pokazati svojo strategijo za njihovo reševanje.

Erik Csernovitz, namestnik generalnega sekretarja Srednjeevropske iniciative (CEI), je v svojem prispevku poudaril, da je trenutno ključni izziv EU reševanje Ukrajinske krize, kjer se bo jasno pokazalo, kakšen je domet sosedske politike EU. Izkazalo se je, da je za EU največji izziv še vedno na njenem vzhodu kot pred nekaj desetletji. Kriza v Ukrajini je tudi pokazala, da EU (spet) ni zmožna igrati enotne igre zaradi različnih interesov posameznih držav. Sama ni izvedla kakšnih konkretnih dejanj, ampak je bil celoten odziv v skladu z ZDA. Prav tako lahko spet dobimo občutek, da evropsko sosedsko politiko narekujejo tiste države, katerih (življenjski ali ključni) interesi so v igri.