Delegacija Slovenskega panevropskega gibanja se je udeležila mednarodne konference z naslovom "Od padca komunizma do današnje perspektive ob 10. obletnici vstopa v EU – 25. obletnica ponovne obuditve madžarske Panevrope in Panevropskega piknika", ki je potekala 24. maja 2014 v Budimpešti. Namen konference je bil obeležiti 25. obletnico ponovne ustanovitve panevropskega gibanja na Madžarskem in 10. obletnico vstopa Madžarske v Evropsko unijo ter spregovoriti o aktualnih izzivih Evropske unije. 

Govorniki konference so se dotaknili predvsem vprašanj, kateri so najbolj pereči izzivi Evropske unije, kakšne so trenutne politične razmere v Evropski uniji, kaj lahko spremenijo evropske volitve ter kako povrniti zaupanje v projekt skupne Evrope. Govorniki so se strinjali, da je na zunanjepolitičnem področju največji izziv še vedno kriza v Ukrajini ter odnos do sosedskih regij, notranjpolitični izziv pa še vedno velika brezposelnost, prešibko gospodarsko okrevanje, pomanjkanje skupne vizije ter predvsem pomanjkanje pravega evropskega vodstva.

Predsednik SPG Laris Gaiser je v svojem govoru izpostavil pomembnost evropskih volitev za prihodnje delovanje tako Evropske unije kot tudi držav članic, saj bodo odraz evropskega stanja duha in videnja Evropske unije. Poudaril je, da se Evropska unija ne glede na šibko gospodarsko rast še vedno sooča s finančno krizo, kar potrjuje dogajanje na svetovnih finančnih trgih. Ponovno je poudaril, da mora Evropska unija narediti več za zaščito in stabilnost evra v finančnem svetu. V luči izvajanja projekta SPG z naslovom "Evropski državljani za evropsko zunanjo politiko" pa je izpostavil, da je na zunanjepolitičnem področju EU še vedno premalo enotna in odzivna, kar se je jasno pokazalo na primeru ukrajinske krize. Hkrati s tem je spomnil na panevropski manifest iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, kjer je oče panevropske ideje Richard Coudenhove-Kalergi pozval Evropo k bolj enotnemu delovanju in nastopanju nasproti drugim svetovnim regijam. Zato rešitev za evropsko prihodnost vidi v še tesnejšem sodelovanju in povezovanju ter predvsem preseganju tako nacionalnih kot političnih nasprotij. Kot dokaz takšnega sodelovanja je podal Mednarodno panevropsko unijo, ki že več kot 90 let povezuje različne evropske države in različna politična prepričanja ter presega meje nacionalnih interesov.