Predsednik Slovenskega panevropskega gibanja Laris Gaiser se je skupaj s predsednikom Republike Borutom Pahorjem, predsednikom Državnega zbora dr. Milanom Brglezom, predsednikom Slovenske akademije znanosti in umetnosti akad. dr. Tadejem Bajdom, predsednikom Ustavnega sodišča mag. Miroslavom Mozetičem, predsednikom Rdečega križa Madžarske Georgom von Habsburgom, rektorjem hrvaške katoliške univerze prof. Željom Tanjićem, novinarjem RTV Slovenija Igorjem E. Bergantom in celjskim škofom Stanislavom Lipovškom udeležilfestivala Stična mladih 201420. septembra 2014. S svojim obiskom je dogodek počastil tudi apostolski nuncij v Sloveniji, nj. eksc. nadškof Juliusz Janusz. V okviru festivala sta potekali okrogli mizi z naslovom Korenine in prihodnost Evrope ter Prihodnost Slovenije, na katerih je razprava tekla o evropski identiteti, njenem zgodovinskem izgrajevanju, prihodnosti Evropske unije kot tudi širše Evrope ter  izzivih, s katerimi se sooča Slovenija, da bi postala gospodarsko močnejša, pravno učinkovitejša, socialno enakopravnejša, tehnološko in znanstveno razvitejša ter politično stabilnejša država v regiji in Evropi. 

Govorniki na okrogli mizi na evropsko tematiko so izpostavili, da so korenine današnje evropske misli in identitete zrasle na treh temeljih – grški filozofiji, rimskem pravu in krščanskih vrednotah. V razpravah o prihodnosti skupne Evrope (Evropske unije) se prevečkrat pozablja, da imajo različne evropske države iste ali zelo podobne zgodovinske vzorce, na katerih bi lahko iskali skupne rešitve. Laris Gaiser, je kot moderator poudaril, da je prav panevropsko gibanje tisto, ki je prvo v Evropi združilo različne filozofsko-nazorske temelje in že v 20. letih 20. stoletja spodbujalo k institucionaliziranemu pristopu k obravnavanju evropskih vprašanj, kar se je uresničilo preko Sveta Evrope in kasneje Evropske unije. Zaključek okrogle mize je bil, da imajo evropski narodi in države mnogo več skupnega kot tega, kar bi jih ločevalo, zato je nadaljnje povezovanje na skupnih temeljih edina rešitev za preživetje Evrope nasproti novim nastajajočim svetovnim regijam. Ob koncu srečanja se je Gaiser zahvalil panevropskim članom in prijateljem za ves trud in prizadevanja, ki so ga izkazali pri organizaciji tako velikega in za evropsko mladino pomembmnega dogodka.