Delegacija Slovenskega panevropskega gibanja se je udeležila mednarodne konference z naslovom Ideologemi, totalitarizmi in resnica: sprava z evropsko zgodovino (Pogled iz EU in iz Hrvaške na EU), ki je potekala od 16. do 18. oktobra 2015 v Požegi. Namen konference je bil spregovoriti o totalitarizmih, ki so zaznamovali evropsko preteklost, o spravi med evropskimi narodi ter o prihodnosti Evropske unije.

Govorniki so se v svojih nagovorih dotaknili različnih pogledov na evropsko preteklost in dejavnike, ki so oblikovali sedanjo podobo. Strinjali so se, da so imele različne ideologije, ki so jih zasledovale različne države, velik vpliv ne le na meddržavne odnose temveč tudi na stanje v družbi. Še posebej destruktivni so bili totalitarizmi in ekstremne ideologije, saj so bile v vseh pogledih izključujoče. Evropa je kontinent, sestavljen iz različnih narodov, kultur, jezikov in navad, zato v nobenem primeru totalitarne in druge ekstremne ideje ne morejo ponuditi odgovora na vprašanje, kaj je najbolje za mirno sožitje in medsebojno razumevanje.

Na konferenci je bilo izpostavljeno, da smo ljudje v osnovi strpni, vendar lahko voditelji z ekstremnimi nazori stanje hitro spremenijo. Nedavno smo to lahko videli na primeru balkanskih vonj v devetdesetih letih ali sedaj na Bližnjem Vzhodu. Govorniki so se dotaknili tudi vloge nacionalnih interesov držav in njihovega uveljavljanja. Normalno je, da vsaka država zasleduje svoje nacionalne interese, vendar jih ne sme uresničevati na škodo drugih držav. In ravno to je še vedno velika rana Evrope, saj se države večkrat ne morejo dogovoriti o uresničevanju skupnih ciljev, ki bi bili dolgoročno dobri za vse strani.

Zaključek konference je bil, da je panevropska ideja tista, ki je vedno nasprotovala totalitarnim režimom in ekstremnim ideologijam. Ravno zaradi te svoje zgodovinske vloge in drže lahko ponudi najboljši okvir za nadaljevanje iskanja resnice, sprave med evropskimi narodi in razpravo o prihodnosti delovanja Evrope.

Več o mednarodni konferenci si lahko preberete na spletni strani Hrvaške panevropske unije