Hrvaško panevropsko gibanje je od 20. do 22. oktobra 2017 v Osijeku organizirala panevropsko konferenco z naslovom Razpad imperijev – totalitarni sistemi – druga svetovna vojna – nastanek Evropske unije in območje Schengna. Namen dogodka, na katerem so aktivno sodelovali tudi predstavniki Slovenskega panevropskega gibanja, je bilo razrpravljati o izzivih, s katerimi se sooča Evropska unija in neposredno izvirajo iz zgodovine meddržavnih odnosov. Poudarek je bil na Hrvaški, njeni vlogi v Evropski uniji in možnostim za vstop za schengensko območje. Govorniki so izpostavili pomen panevropskega duha pri iskanju skupnih evropskih rešitev in pri prizadevanju za ustvarjanje skupnega evropskega prostora.

Več o vsebini konference in slikovno gradivo lahko najdete tukaj.