Panevropska unija Črne gore je od 17. do 19. novembra 2017 organizirala mednarodno konferenco z naslovom Za Evropo: komuniciranje evropske integracije med državami članicami in državami kandidatkami. Konferenca, ki je potekala v okviru projekta CEPES (Communicating Europe in Pan-European Societies), podprtega s strani Erasmus+ - Jean Monnet Action. Namen dogodka je bil spregovoriti o širitvenem procesu EU, kakšna bo usoda držav kandidatk za vstop v EU ter kakšna je v tem pogledu prihodnost EU. Govorniki so se strinjali, da mora EU poslati jasen signal, kako in kje vidi države jugovzhodne Evrope v naslednjih letih, saj je to eden ključnih dejavnikov, ki vpliva na percepcijo državljanov te regije o EU. Panelisti so si bili enotni, da mora EU poskrbeti za to, da se v jugovzhodni Evropi uveljavljajo evropske vrednote in načela ter da se države jasno zavežejo k spoštovanju teh načel.

Dogodka sta se udeležila podpredsednika Slovenskega panevropskega gibanja, mag. Zlatko Mikulič in prof. dr. Peter Zimmeramann. Prof. Zimmermann je v govoru na kratko orisal slovensko evropsko pot ter izpostavil podobnosti, ki jih ima Črna gora v primerjavi s Slovenijo. Za prihodnost Črne gore je ključnega pomena, da nima nerešenih vprašanj s sosednjimi državami, ter da državljani verjamejo v evropski projekt, saj to ustvarja pritisk na EU, da pospeši proces približevanja. Mag. Mikulič je udeležencem predstavil projekt JOCICEF (Joint Citizens' Forces – Common European Future), ki ga vodi Slovensko panevropsko gibanje in je namenjen razpravi o evroskepticizmu, evropski institucionalni reformi in vlogi državljanov v procesu oblikovanja politik.

Govor prof. dr. Petra Zimmermanna lahko najdete tukaj.

Več o dogodku in slikovno gradivo lahko najdete tukaj.