Delegacija Slovenskega panevropskega gibanja se je udeležila mednarodne panevropske konference, ki je potekala od 28. do 30. septembra 2012 v Sarajevu. Naslov konference je bil »Bosna in Hercegovina v EU – EU v Bosni in Hercegovini«. V sklopu konference so potekali trije paneli, prvi z naslovom »Odnos oblasti BiH do procesa evropskih integracij«, drugi z naslovom »Odnos mednarodne skupnosti do BiH« in tretji z naslovom »Vloga NVO v procesu evropskih integracij«.

BiH skupaj z ostalimi državami v regiji, ki čakajo na vstop v EU, predstavljajo črno luknjo na evropskem političnem zemljevidu. Visoki predstavnik EU v BiH (Stefan Simosas) je izpostavil pomen dosedanjih prizadevanj in predvsem vlaganj evropskih sredstev v obnovo in razvoj države z namenom približevanje BiH evropskim integracijam. Po njegovih besedah priključitev EU podpira približno 75 % prebivalcev BiH, ključni problem pa predstavlja razdrobljenost političnih interesov in pomanjkanje skupnega glasu BiH za vključevanje v EU. Predstavnica Sveta Evrope v BiH (Mary Ann Hennessey) je poudarila potrebo države, da začne sprejemati evropske standarde in vrednote, obenem pa kot prvi korak v tej smeri izpostavila pridružitev BiH Svetu Evrope.

Zastopnica Visokega predstavnika mednarodne skupnosti za BiH (dr. Ulrike Hartman) je delegatom predstavila drugačno podobo države, saj po njenem mnenju BiH ne izpolnjuje ključnih standardov in vrednot za približevanje EU, kot so suverenost in ozemeljska celovitost, spoštovanje vladavine prava in spoštovanje državljanskih pravic (predvsem koncepta enakovrednosti in enakopravnosti). Poudarila je, da ni dovolj, da omenjeni standardi in vrednote obstajajo na papirju, potrebna je predvsem njihova učinkovita implementacija. Eno večjih težav predstavlja politična nestabilnost, katere temelji izhajajo ravno iz najbolj demokratičnega instrumenta: volitev kot načina menjave politične oblasti. Politika v BiH volitve izkorišča za prikrivanje dejanskega stanja in uveljavljanje parcialnih političnih interesov, kar v končni fazi ne vodi v izboljšanje stanja države.

Predsednik hrvaškega panevropskega gibanja (dr. Pavo Barišić) je opozoril na velik politični kapital, ki ga BiH v tem trenutku ima – to je že omenjena 75 % podpora prebivalstva evroatlantskim integracijam – in izrazil potrebo po oblikovanju skupne strategije in vizije prihodnosti BiH, ki bo vključevala vse družbene skupine in hkrati upoštevala politično realnost.

V sklepnem delu konference so se govorniki dotaknili pomena nevladnih organizacij (NVO) pri vključevanju BiH v evroatlantske integracije. Predstavniki različnih NVO so izpostavili pomen razvijanja civilne družbe pri oblikovanju demokratične podobe BiH s posebnim poudarkom na vzgajanju mladine kot nosilcu njene prihodnosti. Govorniki so se strinjali, da je tako njihova kot državna usoda odvisna od politične volje in političnih elit, ki pa so vse prevečkrat vpletene v korupcijo, nepotizem in celo kriminal. Delovanje NVO dodatno ovirajo nestalna finančna sredstva, ki so v veliki meri odvisna od vsakokratne politične volje. Vsi predstavniki NVO pa so se strinjali, da mesto BiH ni nikjer drugje kot v EU.

Martin Ušaj

Deklaracija

Fotogalerija: