Slovensko panevropsko gibanje je v sodelovanju s Socialno akademijo 15. 10. 2012 organiziralo srečanje z gostom z naslovom »Finančna podoba EU – kje je Slovenija?«. Tokratni gost je bil Andraž Grahek, samostojni finančni analitik, ki je spregovoril o vzrokih za finančno in dolžniško krizo evropskih držav, kaj pomeni ta kriza za nadaljnji razvoj Evropske unije in evropskega sistema, kako bi morali politiki reševati omenjeno krizo, kakšno usodo čaka prihodnost evra in seveda kje je v tem kontekstu Slovenija.

Dejstvo je, da bančni dolg večino držav evrskega območja raste. Bančni dolg pa sploh ne bi predstavljal težav, v kolikor bi bila sredstva pravilno in predvsem smotrno porabljena. Če bi politika šla v to smer, bi lahko tudi v kriznih časih naložbe prinašale dobiček. Grahek je kot problem Slovenije izpostavil strukturno togost in ustavljanje t. i. dolžniškega stroja. Po njegovem mnenju je Slovenija lahko z relativno poceni zadolževanjem z lahkoto prikrivala strukturne težave (državno lastništvo v podjetij, bankah, veliki socialni transferi idr.). Težave pa so nastopile, ko zadolževanje ni več ustvarjalo gospodarske rasti, s tem pa so na dan prišle strukturne težave, s katerimi se je politika šele začela ukvarjati. Kot je poudaril gost, je Slovenija doživela ‛strukturni šok’.

Na evropski ravni pa težave finančne narave izvirajo iz globljih integracijskih procesov. Grahek evropske težave v veliki meri pripisuje nezaupanju med državami članicami, netransparentnosti in neučinkoviti izrabi finančnih virov. Evropskim državam dejansko manjka resnična predanost ekonomski integraciji in skupnemu trgu, kar bi Evropsko unijo okrepilo tako v zunanji kot notranjih politikah. Reševanje finančne, evrske krize bi morali začeti najprej z bančno unijo in šele nato fiskalno – Evropska unija pa je storila ravno obratno. Zaradi omenjenih dejstev bo toliko težje vzpostaviti zaupanje in dialog med državami, še posebej, ko se bo potrebno začeti pogovarjati o bolečem prenosu dela suverenosti posameznih držav na skupne institucije.

Dejan Hribar

Prezentacija (pdf, 419 kb)

Posnetek

Fotogalerija: