Delegacija Slovenskega panevropskega gibanja se je udeležila mednarodne panevropske konference, ki je potekala od 26. do 28. oktobra 2012 v Pulju na temo »Hrvaška v Evropski Uniji – Širitev Evropske unije na Jugovzhodno Evropo«. Namen konference je bil spregovoriti o aktualnem procesu vstopanja Hrvaške v Evropsko unijo in nadaljnji širitvi unije. Govorniki so se dotaknili vprašanj prednosti in izzivov vstopanja države v EU, kako bo to vplivalo na širitev politik EU in kakšno vlogo bo po tem imela Hrvaška na Zahodnem Balkanu.

Dr. Pavo Barišić, predsednik Hrvaške panevropske unije, je v pozdravnem govoru izrazil velik pomen vstopa Hrvaške v EU kot odgovor na krizo in kot zapolnitev »črne luknje« na območju Balkana. Bernd Posselt, član Evropskega parlamenta in predsednik nemške Panevrope, je poudaril trud, ki je bil vložen pri pogajanjih Hrvaške za vstop v EU, ter omenil, da bi Hrvaška morala vstopiti v EU že leta 2004. V svojem govoru se je dotaknil tudi drugih vprašanj, ki zadevajo balkansko regijo. Zato je izrazil veselje, da je Grčija pripravljena na rešitev Makedonskega vprašanja. Alain Terrenoire, predsednik Mednarodne panevropske unije, je v svojem govoru izpostavil pomen širšega evropskega prostora, s poudarkom na državah Srednje in Vzhodne Evrope. Združevanje vseh evropskih držav je imenoval rešitev za današnjo krizo in se pri tem skliceval predvsem na argumente ekonomistov. Dr. Ivan Lovrinović, ekonomist in profesor na Fakulteti za ekonomijo in poslovanje v Zagrebu, pa je glede trenutne krize povedal, da kapitalizem kot takšen ne more več funkcionirati. Evropa se mora nujno združiti, v kolikor ne želi, da evro ostane »valuta brez države«. Dr. Andrej Rahten, član predsedstva Mednarodne panevropske unije in podpredsednik Slovenskega panevropskega gibanja, je pozval k rešitvi težav med Srbijo in Kosovom, na kratko je predstavil zgodovino Pulja, podprl vstop Hrvaške in pohvalil trud vseh, ki so se zavzemali za članstvo Hrvaške v EU.

Poleg bogatega vsebinskega programa so udeleženci konference videli premiero filma »Otto in Hrvati«, nov filmski uspeh iz ustvarjalne in zgodovinske plati, ki prikazuje življenje pokojnega častnega predsednika mednarodne panevropske unije, Otta von Habsburga. Člani panevropskih delegacij so se ob tem filmu strinjali, da je primeren trenutek, da Hrvaška vstopi v EU. Zato so sprejeli deklaracijo, ki spodbuja Hrvaško, da čim prej postane 28. država članica.

Poleg že omenjenih govornikov so svoja razmišljanja prispevali tudi ostale politično in akademsko vidne osebnosti, kot so: Boris Miletić, župan Pulja; Stanko Mališa, predsednik istrskega odbora hrvaške Panevrope; Mislav Ježić, podpredsednik mednarodne Panevrope; Josip Bratulić, član Hrvaške akademije znanosti in umetnosti; Dražen Gagulić, predsednik Panevrope iz BiH.

Alen Leban

Deklaracija

Fotogalerija: