Novice

Slovensko panevropsko gibanje je zaključilo z izvajanjem projekta JOCICEF, ki je trajal od 1. septembra 2017 do 28. februarja 2019. V tem času smo izvedli vse projektne aktivnosti, tj. pet mednarodnih dogodkov, ki se jih je skupaj udeležilo 609 udeležencev iz 29 držav ter izdali zbornik s prispevki gostujočih predavateljev.
Zaključno poročilo projekta JOCICEF

Slovensko panevropsko gibanje je zaključilo z izvajanjem projekta JOCICEF, ki je trajal od 1. septembra 2017 do 28. februarja 2019. V tem času smo izvedli vse projektne aktivnosti, tj. pet mednarodnih dogodkov, ki se jih je skupaj udeležilo 609 udeležencev iz 29 držav ter izdali zbornik s prispevki gostujočih predavateljev. Gostili smo 109 predavateljev in govornikov iz 25 držav, s pomočjo katerih smo razpravljali o prihodnosti Evropske unije, evroskepticizmu in populizmih ter vlogi državljanov pri oblikovanju evropskih politik. S projektom smo uspeli državljanom približati evropski odločevalski proces ter načine, kako lahko postanejo del tega procesa, orisati nekaj možnih scenarijev razvoja Evropske unije, razložiti pojem in pomen evroskepticizma ter vlogo populizmov za nadaljnji evropski integracijski proces. Državljani bi se morali več in aktivneje vključevati v odločevalske procese preko mehanizmov, ki so jim na voljo (npr. razprave, peticije, posvetovanja idr.). Pri tem bi morali aktivnejšo vlogo igrati politični odločevalci na način, da se državljanom približajo ne le preko medijev in družbenih omrežij, temveč predvsem na terenu. Državljani igrajo pomembno vlogo pri razvoju evropskih politik in predvsem tega, kam želi Evropa v prihodnosti pluti. Največja grožnja EU je nesodelovanje državljanov pri ustvarjanju politik (npr. volilna abstinenca), saj imajo v tem primeru populisti večjo moč. Druga največja grožnja Evropski prihodnosti so levi in desni populizmi ter skrajne politične skupine, katerih cilj je slabitev evropskega integracijskega procesa in zatekanje nazaj k oblikovanju zaprtih nacionalnih držav. Moramo se zavedati, da so populisti tista skupina, ki gradi na všečnih obljubah brez osnovnih temeljev. Hkrati pa so netilci evroskepticizma v negativnem pomenu besede, kar pomeni, da se za vse nacionalne težave krivi EU. Evropske volitve 2019 bodo za prihodnost Evrope ključne, zato je pomembna čim višja udeležba ter nepristransko komuniciranje evropskih politik. Mir, blaginja in varnost niso samoumevne evropske dobrine, temveč se je zanje treba vsakodnevno truditi.

Ključna sporočila udeležencev lahko strnemo na sledeč način:

  1. Evropa mora še naprej ostajati območje miru, varnosti in politične stabilnosti, za kar so v prvi vrsti odgovorni politični odločevalci. Njihova primarna naloga je ohranjati in negovati dediščino evropskih očetov, ki so z dialogom Evropo spremenili v najrazvitejšo svetovno regijo.
  2. Politični odločevalci se morajo znova približati državljanom v njihovih okoljih, saj lahko družbena omrežja in drugi komunikacijski kanali izkrivijo informacije. Politični odločevalci se ne smejo pustiti zvabiti v komunikacijsko spiralo obračunavanja na družbenih omrežjih. Razprave o evropskih politikah in evropski prihodnosti morajo ostati argumentirane, dostojanstvene ter temelječe na dialogu in spoštovanju različnosti mnenj in pogledov.
  3. Ne glede na naraščajoče zaupanje državljanov v evropske institucije se morajo te truditi, da bi v največji meri ohranjale stik z njimi in jih aktivno vključevale v procese oblikovanja politik.
  4. Evroskepticizem ni pravi odgovor za nepoznavanje evropskih politik ali nacionalne težave. Politiki in državniki imajo nalogo, da upoštevajo evropsko načelo subsidiarnosti ter nacionalne težave rešujejo na nacionalni ravni. Z njihovim prenosom na evropsko raven se ne le rešijo odgovornost, temveč znatno prispevajo k negativni podobi evropskim institucijam. Evropske odločitve niso in ne morejo biti vedno všečne, saj je odločevalski okvir povsem drug, kot je na nacionalni ravni.
  5. Največja grožnja evropskemu projektu so populizmi, ki so v Evropi v porastu. Najboljše zdravilo proti populizmom je dobra informiranost državljanov, preverjanje dejstev populističnih političnih agitatorjev ter zahtevanje konkretnih rešitev in razvojne vizije.
  6. Državljani moramo sprejeti del odgovornosti in zahtevati od političnih odločevalcev jasne odgovore na izzive, s katerimi se sooča EU. Hkrati pa moramo aktivno in konstruktivno prispevati s predlogi in rešitvami ter tako olajšati evropski odločevalski proces s prevzemom dela odgovornosti.

Zaključno poročilo lahko najdete tukaj.