Projekt CITIMIG

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v sklopu progama »Evropa za državljane « Evrop...
Projekt CITIMIG

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) je v sklopu progama »Evropa za državljane « Evropske unije finančno podprla projekt Avstrijskega panevropskega gibanja (SPG) z naslovom »Državljani razpravljajo o večdimenzionalnosti migracijskih izzivov« (CITIMIG – Citizens Looking for Multidimensional Migration Challenges). Gre za tretji projekt, kjer sodeluje Slovensko panevropsko gibanje in ga je Evropska komisija prepoznala kot pomembnega za prihodnost delovanja Evropske unije.

Vojne v sosednjih regijah, podnebne spremembe, socialno-ekonomske neenakosti, porast populizmov in nedemokratični režimi so sprožili največji migrantski val po drugi svetovni vojni. Migracije so tako začele pomembno oblikovati evropsko politično, gospodarsko in demografsko podobo, kar se odraža v povečanih pritiskih na ustaljen evropski politični ekosistem. Migracije so vplivali in do določene mere prisilile evropske politične odločevalce, da so začeli to tematiko vključevati v sam politično-odločevalski proces (npr. evropska zunanja politika, Schengenski sistem, varnostne politike idr.). Glede na evrobarometer Evropskega parlamenta iz leta 2018, so postale migracije, gospodarstvo in rast, nezaposlenost mladih in podnebne spremembe prioritete državljanov. Ne le evropske politike, temveč tudi migracije so pomembno prispevali k oblikovanju mnenja državljanov o medkulturnem dialogu, vlogi kulture ter procesih izgrajevanja vzajemnega razumevanja. 

Namen projekta je nasloviti večdimenzionalnost migracij, od socialnih, ekonomskih, medkulturnih, varnostnih, okoljskih do drugih vidikov. S projektom želimo državljane vključiti v proces oblikovanja evropskih politik in jih spodbuditi, da pri tem tudi sami prevzamejo aktivno vlogo. S tem, ko v aktivnosti vključjemo politične voditelje, strokovnjake in državljane, jih spodbujamo k izmenjavi mnenj o politikah in ukrepih. Delo v manjših skupinah, kjer so udeleženci vključeni v intenzivne razprave, nudi prostor za oblikovanje zaključkov in priporočil, ki bodo po meri državljanov in najboljši za prihodnost Evrope. S projektom želimo okrepiti proces od spodaj navzgor, opolnomočiti državljane, da bi bolje razumeli evropski politični odločevalski proces, spodbuditi vzajemno sodelovanje in razumevanje ter dvigniti raven družbene angažiranosti v obliki odprtih prostorov za razprave o prihodnosti evropskih poliltik.

Več o projektu in vodilnem partnerju projekta lahko najdete tukaj


Trajanje projekta

Začetek: 1 marec 2020

Konec: 31. avgust 2021


Projektni partnerji

Kontaktni podatki

Slovensko panevropsko gibanje
Cesta v Prod 90, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-mail: 
info@panevropa.si
Spletna stran: 
www.panevropa.si
Spletna stran projekta:
https://www.paneuropa.at/citizens-looking-for-multidimensional-migration-challenges-citimig/