Bibliografija

V sklopu delovanja SPG smo izdali tudi vrsto knjig in zbornikov. Njihove teme se dotikajo predvsem izzivov Slovenije in prihodnosti Evropske unije....
Bibliografija

V sklopu delovanja SPG smo izdali tudi vrsto knjig in zbornikov. Njihove teme se dotikajo predvsem izzivov Slovenije in prihodnosti Evropske unije. Izdali smo naslednje publikacije (po kronološkem zapisu):  

1996 Slovenija in evropski izzivi 
2000 Panevropa
2000 Slovenija in evropski izzivi 2
2000 Slovenija in evropski izzivi 3
2001 Desetletje slovenskega panevropskega gibanja
2001 Slovenska ljudska stranka v dunajskem parlamentu: slovenska parlamentarna politika v Habsburški monarhiji 1897–1914
2002 Slovenija in evropski izzivi
2006 Studia Paneuropea I
2008 Studia Paneuropea II
2013 Panevropa | Pan-Europe
2015 European Citizens for European Foreign Policy

Ne le SPG, temveč tudi njegovi člani so izjemno pisateljsko aktivni. Izpod njihovih peres so nastale naslednje knjige (da omenimo le nekatere najnovejše):

dr. Laris Gaiser 
- Geopolitika: dinamika mednarodne politike v XXI. stoletju (2010)
- Intelligence economica (2015)

prof. dr. France Bučar 
- Na novih razpotjih (2006)
- Rojstvo države (2007)
- Slovenci in prihodnost (2009)
- Čas velikih sprememb (2011)
- Temelji naše državnosti (2012)- Prelom, do katerega ni prišlo (2015)

prof. dr. Peter Zimmermann 
- Generalmajor Friderik Širca: vojaška biografija (2012)
- Po poteh Venceslava Jurija Dunderja skozi Štajerski raj: Savinjska dolina in Novo Celje (2015)
- Šaleški gradovi viteza Gadolle (2015)

dr. Andrej Rahten 
- Od Habsburške monarhije do panevropske unije (2009)
- Izidor Cankar: diplomat dveh Jugoslavij (2009)
- Od Svete alianse do Združenih narodov: svet in politika velesil 1815–1945 (2010)
- Jugoslovanska velika noč. 
Slovenski pogledi na balkanski vojni (1912–1913) in jugoslovansko vprašanje (2012)

Igor Kovač, MAIS
- The Power Structure of the Post Cold War International System (2012)
- At His Crossroad: Reflections on the Work of France Bučar (2018)

mag. Zlatko Mikulič
- Groundwater recharge in Slovenia (2016); skupina avtorjev: Mišo Andjelov, Zlatko Mikulič, Björn Tetzlaff, Jože Uhan & Frank Wendland

V kolikor vas zanima nakup katere od zgoraj naštetih piblikacij, nam prosim pišite na info@panevropa.si