Članstvo v SPG

Članstvo v SPGČlan društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki sprejme cilje in vrednote SPG ter pisno izrazi željo postati član dru&s...
Članstvo v SPG

Članstvo v SPG
Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, ki sprejme cilje in vrednote SPG ter pisno izrazi željo postati član društva. Član društva lahko postane tudi tujec.
Pri delu društva lahko brez pravice odločanja in glasovanja sodelujejo bodisi kot posamezniki ali kot pravne osebe tudi pridruženi člani, podporni člani in simpatizerji.
Za včlanitev v društvo mora kandidat podpisati pristopno izjavo, ki ga zavezuje, da bo spoštoval cilje društva. Izpolnjeno in lastnoročno podpisano pristopno izjavo pošiljite po pošti na Slovensko panevropsko gibanje, Cesta v Prod 90, 1000 Ljubljana ali pa izjavo skenirajte in jo pošljite na info@panevropa.si.