Program

Program novega predsednika  Dr. Laris Gaiser je prepričan, da je Evropska Unija v zadnjih letih zašla v najglobljo politično in gospodar...
Program

Program novega predsednika 

Dr. Laris Gaiser je prepričan, da je Evropska Unija v zadnjih letih zašla v najglobljo politično in gospodarsko krizo lastne zgodovine. Slovenskemu panevropskemu gibanju želi vrniti vodilno vlogo znotraj civilne družbe pri oblikovanju in uveljavljanju konkretnih vrednot, ki lahko zagotovijo vsem generacijam mirno, stabilno in uspešno evropsko prihodnost. Ker so današnje rešitve samo začetek, lahko panevropsko gibanje pomaga pri javni razpravi in iskanju novih pogledov in poti, pri tem pa nudi prepogosto manjkajočo vizijo optimizma. Slovensko panevropsko tako nudi prostor za odprto, strpno in konstruktivno razpravo. 
Evropski voditelji so večkrat izkazali svojo nespretnost in neznanje pri kriznem upravljanju dogodkov, ki lahko postanejo usodni za vse narode na stari celini. Pomanjkanje razumevanja, pravilnega upravljanja in jasnega načrtovanja političnih smernic kaže na nujnost izoblikovanja novih, sposobnih kadrov. Panevropsko gibanje, kot najstarejša pro-evropska organizacija, ima tradicijo in moralno moč, da postane forum, v katerem bodo bodoči voditelji našli možnost za sproščeno, politično neobremenjeno osebno rast in intelektualno bogat dialog.

Prizadevamo si za iskanje poti za boljši jutri v Evropi, združeni na podlagi evropske kulture, ki temeljni na načelih razsvetljenstva, humanizma, solidarnosti in enakopravnosti narodov. Poslanstvo Slovenskega panevropskega gibanja se nikakor ne konča s formalizacijo združevanja stare celine v Evropski uniji in članstvom Slovenije v njej, kajti tudi formalno že združena Evropa potrebuje usmerjanje in pomoč pri iskanju strateških rešitev s strani civilne družbe. To lahko jasno vidimo v stranpoteh današnjih usmeritev, ki institucije vedno bolj oddaljujejo od državljanov, katerim bi morale služiti. V praksi se je to že večkrat pokazalo, npr. Pri upravljanju gospodarsko-finančne krize, begunske krize in pandemije COVID-19. Panevropsko gibanje se mora ponovno vrniti v vlogo aktivnega člena slovenske in evropske civilne in politične družbe. Postati mora novo jedro družbeno angažiranih ljudi, ki so sposobni presegati vse globlje politične delitve in se zavedajo nujnosti temeljnega razmisleka o trenutnem stanju. Slovenija potrebuje panevropsko gibanje, Evropa pa potrebuje uspešno Slovenijo.